Čištění potrubí

Nabízíme čištění vodovodního a kanalizačního potrubí. Provádíme čištění potrubí, která jsou zanesená kalem, pískem či zbytkovými stavebními materiály. Zajistíme vyčištění i silně znečištěných nebo ucpaných rozvodů, a to včetně frézování kořenů, inkrustů a betonu pomocí speciální techniky. Doporučujeme provádět preventivní čištění a kontroly průchodnosti, které zajišťují udržení stálého průtoku a v případě vodovodních řadů také udržení vysoké kvality vody. Při pravidelném čištění potrubí snižujeme riziko nečekaných havárií a díky tomu i zbytečných nákladů. Zajistíme odvoz a likvidaci odpadu z potrubí.

Používáme tyto metody:

Tlaková voda s přetlakem 20 MPa (200 bar) - ideální způsob pro běžně znečistěná kanalizační potrubí nebo plynovody znečistěné rzí či prachem. Tento způsob je účinný do vzdálenosti 100 m.

Tlaková voda s přetlakem až 100 MPa (1000 bar) - vhodné pro vodovody s vyšší vrstvou inkrustů. Touto metodou je možné čistit úseky až do 300 m i více.

Čistící "ježci" - potrubím jsou protlačovány elementy z různých materiálu a o různé abrazivosti. Metoda je vhodná pro všechna potrubí, kde nejsou v průtočném profilu pevné překážky, jako jsou přečnívající přípojky. Ideální metoda pro čištění i několika kilometrového potrubí. Čistící "ježek" je protlačován tlakem vzduchu nebo tlakem používaného média.

Speciální robot s dálkovým ovládáním - dokáže odfrézovat přečnívající přípojky a prorůstající kořeny. Po použití speciálních robotů následuje průplach vodou. Tento způsob je vhodný pro potrubí, kde jsou dopravovány mastné látky. Účinný dosah je 50 - 100 m.

Mechanické čištění pomocí škrabek - metoda pro čištění velkých kanalizačních stok. Vynášení nečistot se nedá odsát jako u ostatních metod, ale je nutné je vynášet ručně nebo pomocí mechanické lopaty.

Čistíme veškerá potrubí:

  • stoky a dešťové vpusti
  • ucpané kanalizace
  • revizní šachty
  • jímky, septiky, a nádrže
  • potrubí ucpaná tukem
  • protlaky a propustky
  • nová potrubí před jejich předáním

Podívejte se na video vztahující se k čištění potrubí.