Protlaky potrubí

Pomocí protlačování lze vést potrubí bez nutnosti provádění výkopových prací například pod silnicemi, železnicemi nebo vodními toky. Pokud se využívá v obydlených částech měst a obcí, neobtěžuje obyvatelstvo a nezasahuje do životního prostředí.

Jedná se o roztlačování zeminy, kterou se protahuje kanalizační, vodovodní či plynové potrubí, ale také elektromontážní a telekomunikační sítě. Protlaky lze realizovat i tam, kde jsou těžké geologické podmínky, a je nutné procházet skalními masivy.

Protlaky neboli mikrotuneláže jsou rozděleny dle způsobu provádění na:

  • řízené protlačování prováděné vrtnou soupravou - postupuje se startovací jámou, přes pilotní vrt, který se následně zvětšuje, až vyvrtaný kanál dosáhne zhruba 20% rozšíření v porovnání s původním vnějším průměrem potrubí, až po vtažení nového potrubí
  • neřízené protlačování prováděné protlačovací raketou - provádí se pneumatickým zařízením, které dokáže ve vhodném prostředí pracovat s vysokou přesností; nové potrubí je vtahováno ihned za protlačovací raketou, pro vrty do průměru 300 mm
  • zatlačování ocelového potrubí s využitím hydrauliky - zatlačování trub je realizování tlačnými hydraulickými soupravami, při tomto postupu je nutné nejprve připravit startovací šachtu a postupně odtěžovat zeminu
  • ramování ocelového potrubí raketou - ramování s využitím rakety se používá pro zarážení potrubí ve větších vrtech (do 3000 mm)

Protlakové práce jsou prováděny o různých průměrech a vyžadují vyhloubení startovací jámy o rozměrech 1 až 2,5 m. Poloha vrtné hlavice je při práci určována integrovaným vysílačem s vestavěnými senzory, ten zobrazuje polohu i sklon až do hloubky 10 metrů pod zemí.

Cenu za realizaci protlaků stanovujeme individuálně podle rozsahu protlačování.