Vegetační - zelené střechy

Projektujeme střešní zahrady a nabízíme jejich realizaci.

Rozlišujeme dva druhy vegetačních střech:

EXZENTIVNÍ

  • lehká - mechy a rozchodníky
  • přírodní - dlouhodobě kvetoucí rostliny, trávy, byliny, rozchodníky
  • úsporná - s nízkou biodiverzitou, trávy, byliny, rozchodníky
  • šikmá - ozeleněná střecha včetně bohaté květeny, trávy, mechy, byliny, rozchodníky

INTENZIVNÍ

  • parková střecha - velká mocnost souvrství, zachovaná nízká hmotnost, různé druhy vegetace, včetně stromů
  • střešní zahrada - trávníky, záhony trvalek, keře, ale i jezírka a relaxační zóna s posezením, nutnost automatického zavlažování

Vegetační střechy jsou dnes oblíbené zejména u moderních novostaveb, a to jak na soukromých, tak i na komerčních budovách. Kromě estetického hlediska nabízí řadu dalších výhod, jakými jsou zejména vsakování dešťové vody a její zpětné odpařování. Díky tomuto procesu je odlehčen kanalizační systém, což investor ocení hlavně při přívalových deštích. Zelené střechy navíc v domě udržují příjemné klima, zachytávají prachové částice a tlumí hlučnost. Vegetační střechy mohou splňovat všechny předpoklady běžné zahrady - nechybí na nich trávník, květiny a byliny, ale daří se zde i keřům a stromům.

Technologie navrhujeme podle představ majitele o využívání zahrady. Vždy je třeba počítat s minimální vrstvou materiálu ve výšce 250 mm a zátěží pro střechu cca od 300 kg/m2. Zelené střechy se obvykle skládají z několika vrstev. První je parozábrana a tepelná izolace, které se pokládají přímo na nosnou střešní konstrukci. Další vrstvou je hydroizolace, poté drenážní vrstva, která zachytává vodu, následně filtrační vrstva (geotextilie), vrstva zadržující přiměřené množství vody pro vegetaci - tzv. hydroakumulační vrstva, a nakonec substrát vhodný pro pěstování požadované vegetace.