Kontrola potrubí

Monitoring potrubí

Provádíme kamerový průzkum potrubí, ze kterého pořizujeme záznam na nosiče CD/DVD/flash disk a v případě potřeby dodáme také fotografie. Disponujeme roboty REVI 100, 250 a 550, pomocí kterých můžeme prohlédnout celou délku kanalizace a zjistit tak aktuální stav potrubí, závady či defekty zatěsnění, ale i velikost spádu, umístění přípojek nebo příčinu ucpávání kanalizace. Monitoring umožňuje trasování kanalizace a měření vzdálenosti, je jednou z prvotních operací sloužících k diagnostice stávajícího potrubí a jeho kontrole při předávání nového či rekonstruovaného potrubí.

Podívejte se na video vztahující se ke kontrole potrubí.

Možnosti monitoringu potrubí:

Pro nepřístupná místa používáme malé inspekční kamery, které jsou kompaktní s krystalicky čistým obrazem s vysokým rozlišením. Pro menší profily - domovní kanalizace používáme kamery REVI 100 (DN 60 až DN 150) a REVI 250 (DN 80 až DN 200), které se do potrubí ručně nastrkávají pomocí vyztuženého kabelu. Jsou vhodné k monitorování přípojkových řádů a domovních rozvodů. Pro monitoring přípojek, kanalizačních a vodovodních řádů používáme pojízdnou kameru REVI 550 s otočnou hlavou (DN 150 až DN 1200). Její pomocí zjistíme stav potrubí, průběh včetně zjištění spádu potrubí a vyhodnotíme možné závady včetně návrhu na jejich odstranění.

Podívejte se na video vztahující se k monitoringu potrubí.

Tlakové zkoušky potrubí

Realizujeme tlakové zkoušky kanalizačních a vodovodních potrubí, které se provádí po výstavbě nových, nebo rekonstrukci stávajících rozvodů. Zkoušky těsnosti jsou důležité pro zjištění netěsností potrubí a pomáhají předcházet zbytečným nákladům, které jsou spojené s provozem kanalizace a vodovodů.

Tlaková zkouška kanalizačního potrubí

Zkouškou kanalizace předcházíme nátokům balastních vod do kanalizační sítě a také ztrátám znečištěných vod z kanalizace a kontaminaci okolního prostředí. Součástí je vyhotovení protokolu s vykresleným grafem průběhu zkoušky. Zkouška se provádí dočasným zaslepením všech vstupů do potrubí ucpávkovými balóny a jedním průchozím, přes který se provádí tlakování a měření přetlaku potrubí. Stejným způsobem se dá odzkoušet i těsnost revizních šachet.

Tlaková zkouška vodovodního potrubí

Zkoušky vodovodů se provádí dočasným přetlakováním potrubí na mezní tlak vodovodu. Tím se otestují všechny spoje a části potrubí. Díky tomu se spolehlivě zjistí, zda nedošlo při výstavbě k nějakému menšímu defektu, který by se mohl projevit až po letech provozu; je nutné je provádět i při rekonstrukcích či preventivně u starých vodovodů.

Tlakové zkoušky kanalizace se provádí pomocí tlakového kufru s měřícím rozsahem -300 až +300 mbar. Tlakový kufr umožňuje průběh tlaku při zkoušce převádět do digitální formy a sledovat jej na displeji po celou dobu měření. Současně provádí sběr dat, archivaci, vyhodnocení jednotlivých zkoušek a zpracování protokolu s grafickým zobrazením průběhu zkoušky. Zkouška splňuje podmínky normy ČSN EN 1610 (75 6114). Tato ekonomicky i časově výhodná metoda předpokládá vyčištěné potrubí včetně dna revizní šachty a dobrý přístup techniky k šachtě.